Pompy ciepła

Pompy ciepła to sprawdzona i popularna technologia stosowana do ogrzewania domów i podgrzewania ciepłej wody od dziesięcioleci. Co ciekawe ich popularyzacja w dużej mierze miała miejsce w znacznie zimniejszych Krajach Skandynawskich.

Pompa ciepła co do zasady to urządzenie, którego zasada działania jest oparta na tych samych rozwiązaniach jakie znamy w swoich lodówkach. Czy ktoś jeszcze zastanawia się czy i jak lodówka w ogóle działa? Podobnie jest z pompami ciepła.

W lodówkach ciepło jest „wypompowywane” ze znajdujących się w niej produktów, dzięki czemu produkty są schładzane, i następnie oddawane do pomieszczenia, w którym stoi lodówka.

W przypadku pomp ciepła sytuacja jest odwrotna. Pompa pobiera ciepło z otoczenia o niskiej temperaturze z gruntu, powietrza na zewnątrz budynku lub powietrza wentylacyjnego i po podniesieniu temperatury czynnika roboczego oddaje ciepło do ogrzewanego pomieszczenia.

Wybrane modele pomp mogą poza ogrzewaniem pełnić funkcję chłodzenia pomieszczeń.

Obecnie oferowane pompy ciepła charakteryzują się wysoką sprawnością wytwarzania energii. Najwyższą sprawność gwarantują pompy gruntowe przy współczynniku COP nawet 5 – co oznacza wyprodukowanie 5 kW energii z każdego dostarczonego 1 kW energii.
W przypadku budynków wielorodzinnych optymalnym rozwiązaniem stają się pompy powietrzne. Są tańsze, szybsze w montażu i nadal potrafią wykazać się wysoką sprawnością – współczynnik COP nawet 4,5. Jednak ostatnio przeprowadzone analizy na kilkunastu budynkach wielorodzinnych wskazują, że coraz częściej – bardziej wskazanym rozwiązaniem staje się jednak pompa gruntowa, bardziej efektywna i sprawniejsza w działaniu. Docelowo umożliwiająca odłączenie się zasobów mieszkaniowych od tradycyjnych źródeł zasilania nawet w 100%.

W instalacjach hybrydowych pompy pełnią funkcję wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej, w przypadkach gdy jest to uzasadnione także centralnego ogrzewania.

Pompy gruntowe mogą stanowić optymalne źródło ciepła dla likwidowanych ciepłowni lokalnych.

KPHE bazując na realizacjach instalacji w krajach Skandynawskich podjęło działania w kierunku budowy pierwszych w Polsce instalacji pomp ciepła z wykorzystaniem ciepła odpadowego z układów wentylacji.

Montaż pomp ciepła w układach hybrydowych wymaga doświadczenia i oparcia na sprawdzonych komponentach. Całość inwestycji tego typu zawsze musi zostać zbadana pod kątem wykonalności, ryzyk, ekonomii inwestycji.