Budynki wielorodzinne

Ponad połowa z nas mieszka w budynkach wielorodzinnych. Zdecydowana część z tych budynków została wybudowana przed rokiem 2000. Nie wszystkie z tych budynków zostały poddane kompleksowej modernizacji energetycznej, nieliczne spełniają aktualnie obowiązujące normy w tym zakresie.

Najczęściej taka modernizacja to efekt pozyskanych środków unijnych na ten cel. Rola budynków tego typu w aktualnym trendzie oszczędzania energii, mniejszego oddziaływania na środowisko naturalne jest kluczowa.

Mimo szeregu typowych technologii dla tego typu budynków, często zastosowanie znajdowały specyficzne i lokalnie uwarunkowane sposoby ich wznoszenia. Istotną rolę pełnią indywidualne uwarunkowania w zakresie zasilania obiektów głównie w energię cieplną. Te wszystkie czynniki mają kluczowe znaczenie w toku prowadzonych przez KPHE analiz.

building

Zdecydowana większość budynków wielorodzinnych znajduje się we władaniu Spółdzielni Mieszkaniowych, których w Polsce jest ponad trzy tysiące. Wymaga to z kolei komplementarnego podejścia do planów inwestycyjnych Spółdzielni oraz znajomości specyfiki ich funkcjonowania.

Działalność KPHE skupia się przede wszystkim na tego typu budynkach. Bogate doświadczenie Konsorcjum pozwala na znalezienie optymalnego zakresu prac modernizacyjnych dla każdego budynku i jego mieszkańców.